Välj en sida

CV600 – nästa generation avancerade spektrometer

 

CV600 är en handhållen avancerad ljusmätare.
Den mäter inte bara ljusstyrka utan också ljusets kvalitet.

En smart ljusmätare för alla som jobbar med film, video eller foto.
Men också ett fantastiskt verktyg som snabbt ger dig information om kvalitén på ljuset som kommer från en strålkastare eller en ljuskälla.

Basic Mode
Här kan du själv välja vilka värden som ska visas

Spetrum
Visar intensiteten i de olika våglängderna i området 380nm-780nm

CRI (Colour Rendering Index).
Med lättöverskådliga staplar visas Ra-värdet (Rendering Average),  för R1-R15

CIE
CV600 kan presentera resultatet i både CIE 1931- och CIE 1976-diagram.

TM 30
CV600 kan också presentera reultatet i TM 30 diagram (IES)

Filter
Med filterfunktionen kan du se vilket filter du behöver korrigera med för att uppnå den önskade färgtemperaturen.

Flicker (Flimmer)
Visar ljusets frekvens. Du kan snabbt få en indikering på om du kommer att få flicker utifrån valt antal bilder per sekund (FPS)

Exposure
Efter uppmätt ljusintensitet kan användaren justera för exponeringstid (T-läge) eller bländartal (F-läge). TF lägesinställningen av både tid och bländartal är också möjlig. Exponeringsvärde (EV läge) gör att du kan kompensera för ljus eller mörker i bilden.

WiFi
Levereras med ett WiFi kort för kommunikation med UPRtek:s mjukvaror på olika Plattformar

Läs mer på UPRteks webbplats

Senaste programuppdatering  (version 1.0.3.B6)

Compare mode
(Nyhet i version 1.0.3.B6)

Senaste programuppdateringen av Spectrometern CV600 innehåller en ny funktion där du kan jämföra data från olika mätningar. De funktioner som är tillgänglia är:  BASIC, Spektrum, CIE 1931, CIE 1976 och CRI.